Simplicity, Snapper, Murray

 

Briggs & Stratton /Detaļu kodi var atšķirties, papildus pasūtījuma piezīmēs jānorāda dzinēja modeļa numurs, tips un kods, šie dati ir iekalti cilindra galvas vāciņā./